Segerstedtinstitutet

2016

Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism — En översyn

Denna rapport utgår från dokument, utredningar och rekommendationer som riktar sig mot första linjen i arbetet mot så kallad våldsbejakande extremism eller terrorism. Det ges en översiktlig bild av det vetenskapliga fältet, hur diskussioner och debatter ser ut samt hur de kan relateras till första linjens arbete.

SI