Regeringskansliet

2021

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Betänkande av Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Utredningen har haft i uppdrag att analysera vilka åtgärder som kan vidtas för att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

FOI