Brottsförebyggande rådet (Brå)

2016

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. En nationell kartläggning

Personer som vill lämna kriminella grupperingar kan behöva olika typer av stöd. Förutom det stöd som socialtjänsten, kriminalvården och polisen kan ge inom reguljär offentlig verksamhet finns också ett antal specifika verksamheter som har till uppgift att stödja personer som vill lämna en kriminell gruppering. Hittills har det inte funnits någon samlad bild av stödets omfattning och struktur eller hur väl stödet möter behoven på området. Brå har därför fått i uppdrag av regeringen att kartlägga tillgången till stöd för avhoppare som vill lämna kriminella grupperingar.

Brå_2016