Försvarshögskolan (FHS)

2017

Swedish Foreign Fighters in Syria and Iraq: An Analysis of open-source intelligence and statistical data

Omkring 300 individer reste från Sverige för att ansluta sig till terrorgrupper i Syrien och Irak under perioden 2012-2016. Forskare vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS), har analyserat individerna som rest utifrån ett antal variabler.

Studien baseras på tidigare hemligstämplat material från Säkerhetspolisen och omfattar totalt 267 individer, en stor del av alla resande. Variabler som studerats är tid för utresa, ålder, kön, geografisk hemvist i Sverige, medborgarskap, ursprungsland, tid i konfliktområdet, antal döda, aktiviteter på social media och finansiering.

FOI