Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf)

2016

Ung och extrem - om våldsbejakande islamistisk extremism

Rapporten innehåller fakta om Islamiska statens (IS) budskap, olika grupperingar och internationella kopplingar. Den tar också upp vilka strängar IS propaganda spelar på för att attrahera unga människor. Rapporten är skriven ur ett genusperspektiv och belyser synen på kvinnors och mäns funktion och uppgifter inom rörelsen. Rapporten tar upp sociala medier som ett verktyg för att förmedla ideologiska budskap och rekrytera anhängare. Kvinnor kan bland annat lockas med tillgång till gemenskap, spänning och systerskap. Kriget kan också beskrivas som ett äventyr där du som man får status genom att posera med vapen på bilder som sedan läggs upp i sociala medier.

Mucf_2016