Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf)

2016

Ung och extrem - om våldsbejakande vänsterextremism

Rapporten beskriver den vänsterautonoma rörelsen i stort. Alltså inte bara om våldsbejakande vänsterextremism. Lär dig mer om historien och vilka nätverk som finns i Sverige i dag. Rapporten tar upp budskap inom ideologin och hur konflikter mellan våldsbejakande och icke våldsbejakande grupperingar lett till att den vänsterautonoma miljön blivit mindre våldsinriktad. Författaren lyfter former för politiskt deltagande som är uppmuntrande, och där unga kan se att deras handlingar får resultat, som en förebyggande åtgärd.

MUCF_2016