Brottsförebyggande rådet (Brå)

2023

Utsatthet bland förtroendevalda. Delredovisning: Otillåten påverkan av systemhotande aktörer

I den här studien studeras hot, våld och skadegörelse från systemhotande aktörer som riktar sig mot förtroendevalda i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Detta pm från Brottsförebyggande rådet är en delredovisning av ett regeringsuppdrag som redovisas i sin helhet under 2025.

Brå_2019