Segerstedtinstitutet

2018

Utslag av oro. En analys av Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Denna rapport är sammanställd av Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Rapporten kan ses som en uppföljning och fördjupning av Rädda Barnens egen rapport Orostelefonen 2017. Lärdomar från ett pilotprojekt som ger information om verksamheten och de samtal som tagits emot av samtalsstödjare.

SI