Brottsförebyggande rådet (Brå)

2009

Våldsam politisk extremism. Antidemokratiska grupperingar på yttersta höger- och vänsterkanten

Rapporten, som är en kartläggning av den våldsamma extremismen inom vit makt-miljön och den autonoma miljön, har gjorts av Brottsförebyggande rådet (Brå) och Säkerhetspolisen i samarbete på uppdrag av regeringen.

Brå_2009