Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Våldsbejakande åsikter - ett skäl för arbetsrättsliga åtgärder? En översikt av domar i Arbetsdomstolen

Detta PM presenterar ett urval domar från Arbetsdomstolen som till viss del kan vara vägledande för arbetsgivare som funderar över hur kopplingar till våldsbejakande extremism kan ha betydelse arbetsrättsligt. Publikationen är tänkt att användas som ett stöd för arbetsgivare som undrar hur de ska hantera situationer där arbetstagare uttrycker våldsbejakande extrema åsikter eller har kopplingar till våldsbejakande extremistiska organisationer. Detta PM är framtaget av CVE.

cve