Regeringskansliet

2017

Våldsbejakande extremism. En forskarantalogi

Tillsammans med 23 forskare från 11 olika lärosäten och olika vetenskapliga discipliner tog Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism fram en forskningsöversikt över befintlig forskning om våldsbejakande extremism och förslag på framtida forskningssatsningar som bör ske för att vi i förlängningen ska kunna stärka samhällets förebyggande förmåga.

Nationella_