Socialstyrelsen

2017

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna

Rapporten är en del av ett utbildningspaket om våldsbejakande extremism framtagen av Socialstyrelsen. Det vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och i ditt arbete har erfarenhet av frågor som rör barn och unga vuxna på olika sätt.

SOS