Socialstyrelsen

2017

Våldsbejakande extremism. Ett utbildningsmaterial för socialtjänstens arbete med barn och unga vuxna

Detta är en del i ett utbildningspaket om våldsbejakande extremism. Det vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten och i ditt arbete har erfarenhet av frågor som rör barn och unga vuxna på olika sätt.

SOS