Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Våldsbejakande extremism i Afghanistan

I och med att talibanerna har återtagit makten i Afghanistan och att den internationella koalitionen har lämnat landet råder osäkerhet kring utvecklingen i stort. En av dessa osäkerheter är kring hur landets omfattande extremistiska miljö kan komma att påverkas.
Detta memo beskriver kortfattat bakgrunden till kriget i Afghanistan, samt den
afghanska extremistmiljön generellt för att sedan ge en närmare beskrivning av
två transnationella extremiströrelser som finns i landet, Islamiska staten
i Khorasan och al-Qaida. Kapitlen är författade av forskare på FOI:s enhet för säkerhetspolitik, på uppdrag av CVE.

memo