Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Våldsbejakande extremism i Afrika söder om Sahara: Al-Qaida och Islamiska Staten

De senaste åren har Afrika söder om Sahara varit en av de regioner som drabbats värst av terrorism mätt i dödstal och i antal attacker. Enligt 2022 års rapport från Global Terrorism Index har Sydostasien och Afrika söder om Sahara sedan 2018 registrerat mer terroristrelaterade dödsfall än Mellanöstern och Nordafrika. Denna publikation redogör för senare års utveckling av våldsam extremism i Afrika söder om Sahara genom att fokusera på relationen mellan lokala grupper och transnationella terroristorganisationer som al-Qaida och Islamiska staten. Publikationen är författade av forskare på enhet för säkerhetspolitik vid Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, på uppdrag av CVE.

memo