Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Våldsbejakande extremism i Afrika söder om Sahara: Al-Qaida och Islamiska Staten

De senaste åren har Afrika söder om Sahara varit en av de regioner som drabbats värst av terrorism mätt i dödstal och i antal attacker. Enligt 2022 års rapport från Global Terrorism Index har Sydostasien och Afrika söder om Sahara sedan 2018 registrerat mer terroristrelaterade dödsfall än Mellanöstern och Nordafrika. Det här memot redogör för senare års utveckling av våldsam extremism i Afrika söder om Sahara genom att fokusera på relationen mellan lokala grupper och transnationella organisationer som AQ och IS. Kapitlen är författade av forskare på FOI:s enhet för säkerhetspolitik

memo