Kriminalvården (KV)

2017

Våldsbejakande extremism i Kriminalvården – en kunskapsöversikt

Uppdraget i denna studie var att kartlägga metoder och arbetssätt, grundade på forskning, internationella policydokument och beprövad erfarenhet från andra länders kriminalvård, som kan användas i arbetet med våldsbejakande extremism hos Kriminalvårdens klienter.

KV_2018