Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2022

Våldsbejakande extremism i Somalia

Somalia har präglats av inbördeskrig och instabilitet i över tre årtionden. Trots omfattande satsningar från det internationella samfundet att återuppbygga den somaliska staten och dess säkerhetsinstitutioner, saknas alltjämt en fungerande centralmakt som kontrollerar hela landet och som kan garantera civilbefolkningens säkerhet. Fattigdom såväl som korruption är utbredd. Efter Afghanistan och Irak, är Somalia det land i världen som är hårdast drabbat av terrorism. Detta memo redogör för förekomsten och senare års utveckling av våldsbejakande extremism i Somalia, samt al-Shabaab och Islamiska staten i Somalias kopplingar till al-Qaida och IS. Kapitlen är författade av forskare på FOI:s enhet för säkerhetspolitik, på uppdrag av CVE.

memo