Regeringskansliet

2014

Våldsbejakande extremism i Sverige — nuläge och tendenser (Ds 2014:4)

Rapporten är en uppdatering av två tidigare kartläggningar om våldsbejakande extremistiska miljöer i Sverige, en avseende våldsbejakande politisk extremism respektive våldsbejakande islamistisk extremism. I föreliggande rapport beskrivs också tendenser som kan påverka den framtida utvecklingen av våldsbejakande extremistmiljöer i Sverige.

REG