Institutet för framtidsstudier (IFFS)

2018

Våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige

Rapporten presenterar en kvantitativ översikt över våldsbejakande extremism och organiserad brottslighet i Sverige och beskriver miljöerna dels utifrån individegenskaper som ålder, kön, födelseland, utbildningsnivå och psykisk ohälsa, dels utifrån brottslighet och samarbeten. Vidare diskuteras faktorer, händelser och processer som har betydelse för individers vägar in i och ut ur våldsbejakande miljöer.

IFFS_2018