Säkerhetspolisen

2010

Våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige

Denna rapport från Säkehetspolisen 2010 innehåller en beskrivning av våldsbejakande islamistisk extremism i Sverige, radikaliseringsprocesser som kan urskiljas samt verktyg och strategier som kan användas för att motverka radikalisering.

SÄPO