Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

2021

Våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrelaterat våld och förtryck: en förstudie om samband och synergier

Denna rapport, skriven inom ramarna för ett uppdrag från CVE, är en förstudie med två huvudsakliga målsättningar. För det första, att mot bakgrund av befintlig forskning formulera vad som kan sägas om skärningspunkten mellan våldsbejakande islamistisk extremism och hedersrela-terat våld och förtryck. För det andra, att bedöma och inrikta behovet av ytterligare forskning.

FOI