Försvarshögskolan (FHS)

2015

Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier

Denna rapport syftar till att beskriva hur sociala medier används för propagandaspridning samt vilka motiv och orsaker som går att skönja i några av de svenskspråkiga Facebook-grupperna och profilerna under perioden 2012-2014.

FHS_2015