Statens medieråd

2013

Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet

Regeringen uppdrog den 22 september 2011 till Statens medieråd att genomföra en studie av antidemokratiska budskap på internet och sociala medier som riktas till unga och som uppmanar till våld för en politisk eller ideologisk sak, och hur unga kan stärkas mot sådana budskap. Studien är en av totalt 15 åtgärder i regeringens Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Regeringskansliet 2011).

SMR