Regeringskansliet

2018

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Hinder och möjligheter

Slutbetänkande av Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Värna