Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism

2016

Verksamhetsrapport. En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

I juni 2016 överlämnade Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism sin verksamhetsrapport till dåvarande kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

NAS_2016