Nordiska ministerrådet

2023

“When neo-Nazis march on Norwegian streets, you hear a lot of Swedish”: Pan-Nordic and transnational dimensions of right-wing extremism

Denna rapport utgör den första omfattande genomgången av högerextremism i de nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Rapporten är sammanställd av 13 ledande forskare där de har granskat akademiska texter skrivna om ämnet. Resultatet är en beskrivande och analytisk rapport om hur högerextremism i Norden har utvecklats från 1918 fram till idag, med särskilt fokus på pan-nordiska och transnationella dimensioner. Rapporten innefattar också de metoder som används för att förebygga högerextremism i Norden samt analyserar hur väl dessa åtgärder är placerade för att hantera det hot högerextremism utgör för samhället. Rapporten är skriven på engelska.

SÄPO