Nordiska ministerrådet

2021

Women in violent extremism in Sweden

Hur ser kvinnors roll i våldsbejakande extremism ut? Vad kan registerdata berätta om deras engagemang och roll i extremistiska miljöer? Institutet för framtidsstudier har på uppdrag av Nordiska ministerrådet tagit fram rapporten Women in violent extremism in Sweden.

Rapporten bygger på analyser av registerdata om bland annat brottslighet, hälsa, utbildning och jämför kvinnor i våldsbejakande extremistiska miljöer med tre olika referensgrupper: biologiska systrar, män i våldsbejakande extremistiska miljöer och kvinnor som finns i kriminella miljöer.

SÄPO