Menu

Samtalskompassen och samordnarens webbplats

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, har enligt regeringsuppdrag, avslutat sin verksamhet i januari 2018.  

Den nationella samordnarens webbplats, inklusive det webbbaserade utbildningsmaterialet Samtalskompassen har därför upphört.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) inrättades permanent i januari 2018 och är placerat inom Brottsförebyggande rådet. CVE ska utifrån kriminalpolitiska utgångspunkter, stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Om du har frågor om CVE:s verksamhet eller söker kontakt med CVE, vänligen mejla info@cve.se.

Sidan senast uppdaterad: