Nätverk för myndigheter

CVE har en viktig roll i att hålla ihop det myndighetsgemensamma arbetet mot våldsbejakande extremism. Det är även viktigt att kopplingen mellan nationell och lokal nivå stärks, i syfte att effektivisera och underlätta det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Här ingår myndigheter som har, eller haft, regeringsuppdrag inom ämnet våldsbejakande extremism eller ett angränsande område, och syftar till kunskapsutbyte och lägesuppdatering. I nätverket ingår även Sveriges kommuner och regioner (SKR). Nätverket träffas två gånger per år.

 • Barnombudsmannen (BO)
 • Forum för levande historia
 • Försvarshögskolan (FHS)
 • Jämställdhetsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Migrationsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Myndigheten för stöd till trossamfund (SST)
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • Myndigheten för psykologiskt försvar
 • Plikt- och prövningsverket
 • Polismyndigheten
 • Segerstedtinstitutet
 • Skolverket
 • Skolinspektionen
 • Socialstyrelsen
 • Statens institutionsstyrelse (SiS)
 • Statens medieråd
 • Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Säkerhetspolisen
 • Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
 • Åklagarmyndigheten

Tillfälligt myndighetsnätverk

I syfte att koordinera arbetet med barn och vuxna som återvänder från tidigare IS-kontrollerade områden startades under våren 2019 ett tillfälligt myndighetsnätverk där representanterna har ledande positioner i organisationen.

Deltagande myndigheter är:

 • Åklagarmyndigheten
 • Utrikesdepartementet
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Polismyndigheten
 • Säkerhetspolisen
 • Migrationsverket
 • Skatteverket
 • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)