Nätverk för lokala samordnare

Är du lokal samordnare, eller kontaktperson mot våldsbejakande extremism har du möjlighet att ingå i vårt samordnarnätverk. Nätverket sammanträder en gång i kvartalet.

Syftet med nätverket är att deltagarna delar erfarenheter och utmaningar med varandra, och därigenom få ett kunskapsutbyte. CVE bjuder också ibland in externa aktörer som föreläser och svarar på frågor som uppkommit. Samordnarnätverket är ett forum för att ytterligare bidra till att samla och sprida kunskap om det förebyggande arbetet.

Vill du ingå i nätverket för kommunala lokala samordnare eller kontaktpersoner mot våldsbejakande extremism? Mejla till info@cve.se

  • Samverkan
  • Förebyggande insatser
  • Skola
  • Socialtjänst

Uppdaterades 5 december 2022 15:51

Dela

Relaterat innehåll