Skolnätverk

Under 2022 startade CVE ett skolnätverk. Syftet är att samla kunskap, erfarenheter och lyfta behov av utveckling i skolans arbete.

Detta är ett led i att stötta skolor, kopplat till att centrets mobila stödteam har kontakt med många yrkesverksamma som känner oro för elever och ger stöd i hur de ska bemöta och hantera oron.

Genom att samla till ett nätverk vill vi kontinuerligt dela exempel från kommuner kring verktyg, fallbeskrivningar, dilemman och samverkan samt genom gemensam omvärldsbevakning öka den gemensamma kunskapen. Minst två fristående skolor deltar i nätverket.

Dessa kommuner ingår i nätverket:

 • Borås
 • Göteborg
 • Jönköping
 • Karlskrona
 • Luleå
 • Växjö
 • Ludvika
 • Malmö
 • Olofström
 • Stockholm
 • Umeå