Socialtjänstnätverk

Socialtjänsten är en viktig aktör i kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism. Socialtjänsten har en förebyggande roll, och är även den myndighet som möter individer och familjer med behov av olika insatser.

CVE sammankallar i Socialtjänstnätverket representanter från kommuners socialtjänst i syfte att samla kunskap och dela erfarenheter med varandra och för spridning till andra. De kommuner och stadsdelar som ingår har erfarenhet av att arbeta med individer kopplade till våldsbejakande miljöer.

Dessa kommuner ingår i nätverket:

  • Stockholm stad
  • Göteborg
  • Malmö
  • Luleå
  • Örebro
  • Haninge
  • Helsingborg
  • Borlänge

Planerade och genomförda socialtjänstnätverk:

24 januari, 2023: Radikalisering, gaming och rekrytering till våldsbejakande miljöer på internet, nya terrorstrategin och lägesbildsuppdatering i kommunerna.

12 mars, 2024: Socialtjänstnätverket och skolnätverket träffas tillsammans med fokus på skolattacker.