Samling mot våldsbejakande extremism

23-24 maj 2024

Samling mot våldsbejakande extremism

CVE:s årliga konferens handlar om att förebygga våldsbejakande extremism. Vi vill bidra med kunskap och beprövad erfarenhet, lyfta fram framgångsrikt nationellt, regionalt och lokalt förebyggande arbete samt bidra till nätverksbyggande.

Konferensen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor kring våldsbejakande extremism.

Konferensen ägde rum i Stockholm 23-24 maj 2024. Nedan hittar du programmet samt inspelningar från konferensen.

Program 23/5

 • 10.30 Välkommen
 • 10.45 Året som gått och blickar framåt,
  Samtal med Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism
 • 11.05 Lägesbild över utvecklingen inom VBE området och terrorhoten mot Sverige
  Ahn-Za Hagström, Nationellt Centrum för terrorhotbedömning
 • 11.40 Våldsbejakande extremism som utnyttjar spel och spelkultur – vad vet vi?
  Marco Zamorano-Toth, Center mot våldsbejakande extremism
  Sara Hauge, Sverok
  Per Strömbäck, spelbranschen
 • 12.05 Lunch
 • 13.00 Utvecklingen inom Högerextremismen
  Jonathan Leman, Expo
 • 13.45 Ensamagerande gärningsmän - ett inifrån perspektiv
  Edvin Sandström, Center mot våldsbejakande extremism
  Samtal med representanter från Fryshuset
 • 14.15 Regeringens arbete mot våldsbejakande extremism
  Justitieminister Gunnar Strömmer
 • 14.55 Fika
 • 15.25 Lägesbild över skolattacker och hur ser polisen på utvecklingen?
  Andreas Salsborn polismyndigheten, Redex Väst
 • 15.40 Vad har myndigheterna gjort och vad görs i frågan om att förebygga och försvåra skolattacker?
  Sari Römpötti, Center mot våldsbejakande extremism
  Christin Thörnvall, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • 15.50 Hur går man vidare efter en skolattack?
  Samtal om dådet vid Malmö latinskola och deras efterföljande arbete.
  Fredrik Hemmesjö rektor vid Malmö Latinskola
  Marcus Hjelm rådgivare vid Center mot våldsbejakande extremism
 • 16.20 Hur skildras koranbränningarna och LVU-kampanjen utomlands?
  Inas Hamdan, journalist vid Sydsvenskan
 • 17.00 Slutord dag ett
  Mattias Larsson, Brottsförebyggande rådet
 • 17.10 Drink och mingel
 • 19.00 Middag
  Med prisutdelning till årets förebyggande kommun

Program 24/5

 • 08.30 Reflektion från gårdagen
 • 08.40 Årets förebyggande kommun
 • 08.55 Utvecklingen inom de globala våldsbejakade islamistiska miljöerna
  Fredrik Meiton, Center mot våldsbejakande extremism
 • 09.25 Antisemitismen i sociala medier efter 7 oktober
  Elias Carlberg Lomfors, Center mot våldsbejakande extremism
 • 09.55 Fika
 • 10.25 Psykisk ohälsa och extremism – hur kan vi tala om relationen?
  Zainab Al-Attar, adjungerad professor och forensisk psykolog från Storbritannien Föreläsning som hålls på engelska
 • 11.15 Iranska spioner misstänkts för mordplaner mot judar bosatta i Sverige
  Daniel Öhman, Sveriges Radio
 • 11.50 Avslutande ord
  Jonas Trolle
 • 11.55 Avslutar konferensen med lunch

Sändning dag 1:

Sändning dag 2:

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.

Uppdaterades 21 januari 2024 22:08

Dela

Relaterat innehåll