Digital fördjupningskurs om högerextrem våldsbejakande extremism våren 2024

Vill du delta i en digital fördjupningskurs om högerextrem våldsbejakande extremism?

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att höja kunskapsnivån om hur ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism kan förebyggas. Ett led i detta uppdrag är att erbjuda utbildningar riktade till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhället.

Kursen riktar sig till dig som gått CVE:s grundkurs om våldsbejakande extremism eller har motsvarande kunskaper i ämnet. Du kommer i ditt arbete i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism. Målet med fortbildningen är att fördjupa kunskaperna i ämnet och få perspektiv på hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande. Kursen utgår från aktuell forskning och akademisk litteratur, men även beprövad erfarenhet är en viktig komponent.

Kursen kommer till största delen att genomförs digitalt via Zoom. Vi planerar även för ett internat under två dagar (lunch till lunch). Fördjupningskursen omfattar tre teman som blandar teori och praktik. Under det planerade internatet erbjuds föreläsningar, workshops och spännande diskussioner om högerextrem våldsbejakande extremism.

Exempel på teman

  • Historiska perspektiv på nazistisk och högerextrem våldsbejakande extremism, i Sverige och världen
  • Nya trender i högerextrem våldsbejakande extremism
  • Vägen in i och vägen ut ur högerextrem våldsbejakande extremism

Under internatet kommer vi även att belysa frågor kring:

  • Genusaspekter på högerextrem våldsbejakande extremism
  • Ensamagerande gärningspersoner och högerextrem våldsbejakande extremism
  • Organiserad brottslighet kopplad till högerextrem våldsbejakande extremism
  • Konspirationsteorier och antisemitismens betydelse för högerextrem
    våldsbejakande extremism
  • Regionala lägesbilder med fokus på högerextrem våldsbejakande extremism

Varje tema omfattar totalt två veckor (digitalt). Ett tema inleds med en lärarledd introduktion under torsdagen med seminarieövningar under fredagen veckan efter. Deltagarna förväntas ägna minst 6 timmar per vecka åt lärarledd undervisning och självstudier.

Totalt består kursen av cirka 50 timmars studier och examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande i den lärarledda undervisningen och seminarierna. Efter genomförd kurs så får du ett kursintyg. Kursen är kostnadsfri men det är krav på att kursen fullföljs om du anmäler dig.

Planerade digitala kurstillfällen:
Tema 1
Torsdag 4 april 13.00-15.30
Fredag 12 april 13.00-15.30
Tema 2
Torsdag 18 april 13.00-15.30
Fredag 26 april 13.00-15.30
Tema 3
Torsdag 2 maj 13.00-15.30
Fredag 17 maj 13.00-15.30

Kursen leds av Dan-Erik Andersson, docent i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Dan-Erik har lång erfarenhet av att undervisa om våldsbejakande extremism. Under kursen kommer vi även att anlita forskare, praktiker, journalister och personal från CVE som föreläsare. Vi använder oss av den digitala läroplattformen "It´s learning".

Två dagars internat planeras till 30 - 31 maj (lunch till lunch), eventuellt i Lund eller i Stockholm. Vi reserverar oss för att kunna ändra kursupplägg, omfattning och tid för genomförandet.

Anmäl ditt intresse till: Joakim von Scheele, utbildningsledare vid CVE, joakim.scheele@cve.se Skriv vad du heter, var du arbetar, vilka grundkunskaper du har i ämnet och hur du i ditt arbete kommer i kontakt med våldsbejakande extremism. Antalet platser till kursen är begränsade.

CVE önskar få din intresseanmälan senast 19 februari 2024!

Frågor?

Om du har frågor om kursen kan du vända dig till
Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se, tel: 073-412 42 14