Fördjupningskurs om religiöst motiverad våldsbejakande extremism

Vi genomför under våren 2023 en fördjupningskurs om religiöst motiverad våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremism är ett nationellt kunskapscenter med uppdrag att höja kunskapsnivån om hur ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism kan förebyggas. Ett led i detta uppdrag är att erbjuda relevanta utbildningar till yrkesverksamma inom kommuner, myndigheter och civilsamhället.

Kursen är nu fullbokad

Fördjupningskursen om religiöst motiverad våldsbejakande extremism riktar sig till dig som gått CVE:s grundkurs om våldsbejakande extremism eller har motsvarande kunskaper i ämnet. I ditt arbete kommer du i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism. Målet är att fördjupa dina kunskaper i ämnet och få perspektiv på hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande.

Kursen utgår från aktuell forskning och akademisk litteratur, men även beprövad erfarenhet är en viktig komponent. Det finns inget krav på tidigare akademiska studier för att gå kursen.

Fördjupningskurs i våldsbejakande extremism

Plats: Kursen genomförs till största delen digitalt, via Zoom. Vi planerar även att vara på ett internat under två dagar. Resa och logi får deltagarna i så fall stå för själva.

Tidsomfattning: Varje tema omfattar totalt två veckor (digitalt). Ett tema inleds med en lärarledd introduktion under torsdagen med seminarieövningar under fredagen veckan efter.
Deltagarna förväntas ägna minst 6 timmar per vecka åt lärarledd undervisning och självstudier. Totalt består kursen av cirka 50 timmars studier och examination sker fortlöpande genom aktivt deltagande i den lärarledda undervisningen och seminarierna.

Kostnad: Kursen är kostnadsfri men om du anmäler dig är det krav på att kursen fullföljs.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg. Grundkursen omfattar tre teman som blandar teori och praktik. Under det planerade internatet erbjuds föreläsningar, workshops och spännande diskussioner om våldsbejakande religiöst motiverad extremism.

Teman under fördjupningskursen om religiöst motiverad våldsbejakande extremism:

 • Terror i Guds namn. En introduktion.
 • Våldsbejakande islamistisk extremism.
 • Vägen in i och vägen ut ur våldsbejakande religiöst motiverad extremism.

Under undervisningen på internatet kommer vi att belysa frågor kring:

 • Genus och våldsbejakande extremism.
 • Heder, klan och familj kopplat till våldsbejakande extremism.
 • Kopplingen mellan organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism.
 • Finansiering av religiöst motiverad våldsbejakande extremism.
 • Konspirationsteorier och antisemitismens betydelse för religiöst motiverad våldsbejakande extremism.

Kursen leds av Dan-Erik Andersson, docent i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Dan-Erik har lång erfarenhet av att undervisa om våldsbejakande extremism. Under kursen kommer vi även att anlita forskare, praktiker, journalister och personal på CVE som föreläsare. Vi använder oss av den digitala läroplattformen It´s learning.

Planerade fördjupningskurser:

 • Våldsbejakande högerextremism
 • Våldsbejakande vänsterextremism
 • Våldsbejakande djurrättsaktivism
 • Våldsbejakande miljöaktivism

Intresserad av våra utbildningar?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att inte missa något.