Fortbildning om att utreda och hantera oro för våldsbejakande extremism

Att möta och hantera frågor om våldsbejakande extremism kan upplevas som svårt och utmanande. Vilka frågor kan ställas? Vilka kan kontaktas? Vilket stöd – socialt som juridiskt – finns det att få?

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har utvecklat ett metodstöd med syfte att erbjuda ett stöd som yrkesverksamma kan använda vid hantering och utredning av oro för våldsbejakande extremism. Vi vill också öka kunskapen om vilka faktorer som påverkar en individs radikaliseringsprocess. CVE erbjuder fyra digitala fortbildningstillfällen om att använda metodstödet. Ta vara på tillfället och lär dig mer om hur metodstödet kan bli ett stöd i ditt arbete. Under fortbildningen kommer ni att aktivt få arbeta utifrån olika ärenden.

Punkter ur programmet

Fortbildningen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor om VBE.

  • Varför har CVE tagit fram ett metodstöd, mål och syfte?
  • Presentation av metodstödet
  • Grupparbete utifrån ”case”
  • Summering av grupparbeten

Välj ett av följande datum

Fortbildningen riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågor om våldsbejakande extremism.

Tisdag 2/5 09.00-12.00 Anmälan är stängd
Torsdag 11/5 09.00-12.00 Anmälan är stängd
Tisdag 16/5 09.00-12.00 Anmälan är stängd
Onsdag 31/5 09.00-12.00 Anmälan är stängd

Begränsat antal platser per gång. Vi praktiserar principen om ”först till kvarn”. Fortbildningen är kostnadsfri och vi använder Zoom som utbildningsplattform.

Frågor?

Kontakta Joakim von Schéele: joakim.scheele@cve.se eller 073-412 42 14.