Hur påverkar konflikten mellan Israel - Hamas antisemitismen i Sverige?

12 april 2024

Inbjudan till ett webbinarium om antisemitismen och hur vi kan motverka antisemitiska eller konspiratoriska uttryck.

Hur påverkar konflikten mellan Israel – Hamas antisemitismen i Sverige?

Antisemitism är ett allvarligt problem både i Sverige, Europa och andra delar av världen. I dag cirkulerar myter om judiska sammansvärjningar på internet, extrema politiska grupper sprider hat och i flera länder har angreppen på judar ökat efter den 7 oktober.

Judar bosatta i Sverige vittnar om rädslan för att öppet visa sin religionstillhörighet. Situationen har försämrats efter Hamas attack mot Israel i oktober. Många judar lever med oro för att bli trakasserade eller hotade.

Många kan uppleva att antisemitism är svårt att bemöta och att det efter den 7 oktober ofta leder till konfliktfyllda situationer. Center mot våldsbejakande extremism, Forum för levande historia och Segerstedtinstitutet arrangerar därför ett webbinarium för yrkesverksamma som i sitt arbete kan komma i kontakt med antisemitiska uttryck. Till exempel du som arbetar som kommunal VBE-samordnare, arbetar inom polisen, socialtjänsten, skolan, psykiatrin, biblioteken eller med unga på fritiden. Syftet är att öka kunskapen om antisemitism och öka möjligheten att känna igen och bemöta antisemitiska och konspiratoriska påståenden.

Datum: fredag 12 april, 2024

Tid: 13:00-16:00

Plats: online via Zoom

Anmälan: Anmäl ditt deltagande i formuläret nedan. Kontrollera att du fyller i rätt uppgifter, alla anmälda får en länk för digitalt deltagande via ifylld e-postadress. Webbinariet är kostnadsfritt.