Övriga ideologiska miljöer

Det finns också våldsbejakande extremister som inte alltid kan sorteras in i de tre huvudsakliga extremistmiljöerna. Vi har här gjort ett urval på några av dessa enfrågerörelser.

Exit