Våldsbejakande misogyni

Våldsbejakande extremistiska grupper kan ofta inkludera antifeminism och misogyni i sina ideologier. Feminismen anses då ha fått för stort inflytande i samhället, vilket hotar den traditionella, heterosexuella familjen och undergräver mannens bestämmanderätt.

Misogynin handlar ofta om att kontrollera kvinnors sexualitet och att (åter)införa mäns överhöghet i det offentliga och i det privata. Kvinnor anses i behov av mäns beskydd och ges bara marginaliserade roller i samhället och extremistisk aktivism. Misogyni och antifeminism är särskilt drivande i den så kallade manosfären, ett löst nätverk av mansaktivister online. Långt ifrån alla i manosfären är våldsbejakande, men vissa incelsgrupperingar identifieras som ett säkerhetshot. Medan andra våldsbejakande extremistiska miljöer ofta anser sig vilja skydda kvinnor så hyllar misogyna extremister dödligt våld mot kvinnor.

Innefattar grupperingar där kvinnohat primär drivkraft

Ovanstående är utdrag ur rapporten Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism som professor Lucas Gottzén tagit fram på uppdrag av CVE och Jämställdhetsmyndigheten. Gottzén analyserar forskning publicerad mellan 2000–2022 som inkluderar forskning om maskulinitet inom Säkerhetspolisens definitioner av våldsbejakande extremism: Våldsbejakande vänsterextremism, våldsbejakande högerextremism och våldsbejakande islamistisk extremism. Gottzén introducerar även ett nytt begrepp, våldsbejakande misogyni, som innefattar grupperingar där kvinnohat är den primära drivkraften. Säkerhetspolisen definierar inte våldsbejakande misogyni som en egen extremismmiljö i dagsläget.

Mer om män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. En sammanfattning

Broschyr som sammanfattar kunskapsöversikten

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Podd med Lucas Gottzén, författare till kunskapsöversikten. Samtalet leds av Jens Liljestrand.

Våldsbejakande högerextremismVåldsbejakande islamistisk extremismVåldsbejakande vänsterextremism

Våldsbejakande extremism och maskulinitet - hur ska vi se på sambandet?

Podd med Jonas Trolle, chef för CVE och Mikael Thörn, enhetschef på Jämställdhetsmyndigheten. Samtalsledare är Jens Liljestrand.

Förebyggande insatserHot och våld