Den våldsbejakande högerextrema miljön

Den våldsbejakande högerextrema miljön utgör tillsammans med den våldsbejakande islamistiska miljön de största terrorattentatshoten mot Sverige. Hoten kommer både från grupper och individer.

Våldsbejakande högerextremism är precis som våldsbejakande islamistisk extremism ett samlingsbegrepp. Under lång tid kallade Säkerhetspolisen den här miljön för vit makt-miljön eftersom det var den mest framträdande delen. Idag råder en större mångfald när det kommer till inriktningar, grupper och ideologier, även om frågan kring den vita rasen fortfarande dominerar.

Hot både från grupper och individer

Den våldsbejakande högerextrema miljön utgör tillsammans med den våldsbejakande islamistiska miljön de största terrorattentatshoten mot Sverige. Hoten kommer både från grupper och individer. Sedan 2010-talet har flera dödliga terrordåd utförts av ensamagerande gärningspersoner som inspirerats av högerextrema idéer. Våldsbejakande högerextremisters vanligaste måltavlor är muslimer, judar, invandrare, HBTQI-personer (homo, bi, trans, queer och intersexpersoner), politiker och tjänstepersoner. Inom miljön finns anhängare av flera antisemitiska, rasistiska, homofoba, anti-feministiska och antidemokratiska ideologier.

Nationalsocialism/nazism mest framträdande ideologin i Sverige

I Sverige är den mest framträdande ideologin nationalsocialism (ofta kallad nazism). Nationalsocialismens grundtanke är att mänskligheten kan delas in i olika raser. Personer från Norden och delar av Europa anses tillhöra den så kallade ”vita” eller ”ariska” rasen, som ses som bättre än andra raser. Vita arier ska enligt nationalsocialismen inte beblanda sig med andra raser. Istället ska de härska över dem. Därför kallas den här inriktningen inom den våldsbejakande högerextrema miljön även för vit makt-miljön. Demokrati är enligt nationalsocialister ett dåligt styrskick som inte räcker för att säkra den vita rasens överlevnad. En liten elit av ideologiskt renläriga ledare bör istället styra. Judar målas ofta ut som huvudfienden och anses i hemlighet sitta på all makt i samhället. Många högerextremister tror på konspirationsteorin om det stora folkutbytet (the Great Replacement). Kort handlar det om en global elit (ledd av judar och/eller så kallade globalister), som stöttar invandring från Afrika och Mellanöstern till länder där majoriteten av befolkningen är vit. Syftet är att utrota den vita rasen. Många högerextremister är beredda att använda våld mot dem som de ser som ansvariga för det påstådda folkutbytet. På senare år har en idé om att samhällets kollaps bör påskyndas blivit populär. Så kallade våldsbejakande högerextrema accelerationister (från accelera – påskynda) menar att det är försent att åstadkomma förändring i dagens samhälle. Om den vita rasen ska överleva måste samhället och demokratin kollapsa genom ett raskrig mellan vita och icke-vita. Detta kan, enligt accelerationister, påskyndas genom att högerextremister utför terrordåd ensamma eller i grupp. De här idéerna har legat bakom flera av de blodiga terrordåd som genomförts av ensamagerande högerextremister under det senaste decenniet.

Koppling mellan det lokala och globala

Miljön har under de senaste åren vuxit snabbt. Fler idéer har tagit plats vid sidan av nationalsocialismen. Dessa fokuserar inte alltid på rasism eller antisemitism. Även miljö- och djurrättsfrågor har kommit att ta en större plats (så kallad ekofascism). Flera högerextrema extremister och terrorister har utvecklat sina idéer i internetforum. Internets ökade betydelse inom den miljön har medfört att den fått en alltmer internationell prägel. Istället för att fokusera på sitt eget land ser högerextremister idag sig själva som en global rörelse. Det är viktigt att tänka på kopplingarna mellan det lokala och det globala inom högerextremismen.

Publikationer

Här finns en samling av CVE:s och andra myndigheters publikationer som berör våldsbejakande extremism eller tangerande ämnen.

Våldsbejakande extremism. En sammanfattning

Läs och ladda ner CVE:s broschyr som sammanfattar miljöerna och radikalisering.

Brand
  • Våldsbejakande högerextremism

Uppdaterades 29 november 2022 14:25

Dela

Relaterat innehåll