Den våldsbejakande islamistiska miljön

Den våldsbejakande islamistiska miljön är idag den största miljön i Sverige, sett till antal individer. Enligt Säkerhetspolisen utgör rörelsen tillsammans med den våldsbejakande högerextrema miljön de allvarligaste terrorattentatshoten i Sverige.

Våldsbejakande islamistisk extremism är ett samlingsbegrepp på grupper och aktörer som vill ersätta demokratin med ett styre som grundas på hårdföra och bokstavliga uttolkningar av islam. I Sverige (liksom i andra länder) består den idag framför allt av individer och grupper som följer en ideologi som kallas för salafi-jihadism. Salafi-jihadism är en liten minoritet inom salafism. Salafism är en konservativ teologisk inriktning inom sunni-islam som syftar till att leva och organisera samhället som i 600-talets Arabien (nuvarande Saudiarabien). De är emot demokrati som styrelseskick. De eftersträvar sträng könssegregation och förespråkar en värdekonservativ livsstil. Vad som skiljer våldsbejakande islamister från det stora flertalet salafister är att de förespråkar våld – jihad – för att bygga ett salafistiskt samhälle. Det här är något som andra salafister tar avstånd från.

Breda allmänheten troligaste måltavlan

Den breda allmänheten är den troligaste måltavlan för våldsbejakande islamistiska terrorattentat. Allmänheten i väst- länder betraktas av många våldsbejakande islamistiska extremister som ”otrogna” och medansvariga till att muslimer lider och förtrycks, till exempel genom västländers krig i Mellanöstern. Därmed är de legitima måltavlor för våld. Grupper som judar, HBTQI-personer (homo, bi, trans, queer och intersexpersoner) kan också vara måltavlor för våldsbejakande islamistiska terrorattacker. Våldsbejakande islamister begår även våldsattacker och terrordåd mot andra muslimer. Anhängare från shia-inriktningen inom islam (som salafi-jihadister anser inte vara muslimer) är särskilt utsatta, men också muslimer som har andra teologiska uttolkningar kan utgöra måltavlor. Våldsbejakande islamister ogillar i regel muslimer som umgås med icke- muslimer. Umgänge med ”otrogna” kan enligt dem dra ner muslimer i moraliskt fördärv och de förespråkar därför segregation.

Agerar i det fördolda

Till skillnad från de våldsbejakande högerextrema- och vänsterextrema miljöerna som båda syns i offentligheten, agerar den våldsbejakande islamistiska miljön mer i det fördolda. De organiserar sig sällan i vanliga partier eller föreningar. Istället består miljön främst av lösa nätverk av vänner, bekanta eller släktingar som delar åsikter. Under 2010-talet växte den våldsbejakande islamistiska miljön kraftigt i Sverige och utomlands. Det berodde till stor del på att terrorgruppen Islamiska staten (IS) lockade individer över hela världen. Ungefär 300 personer från Sverige reste ner till Mellanöstern för att ansluta sig till gruppen. Sedan IS förlorade stora landområden och ledande personer har dödats eller fängslats, minskade miljöns attraktivitet. Säkerhetspolisen menar att miljön i dagsläget inte växer.

Publikationer

Här finns en samling av CVE:s och andra myndigheters publikationer som berör våldsbejakande extremism eller tangerande ämnen.

Våldsbejakande extremism. En sammanfattning

Läs och ladda ner CVE:s broschyr som sammanfattar miljöerna och radikalisering.

Vägskäl
  • Våldsbejakande islamistisk extremism

Uppdaterades 29 november 2022 13:25

Dela

Relaterat innehåll