Den våldsbejakande vänsterextrema miljön

Den våldsbejakande vänsterextrema miljön är den minsta i antal aktiva individer. Men samtidigt är det en svår miljö att kartlägga och följa eftersom den är decentraliserad.

Våldsbejakande vänsterextremister ser högerextremister, staten och kapitalismen som sina huvudfiender. Antifascism är en drivande tanke inom miljön och det tolkas väldigt brett. Det handlar inte enbart om att vara emot högerextrema grupper, utan också företag, politiker och myndigheter. De är emot det kapitalistiska systemet, som de menar upprätthåller förtryckande och fascistiska strukturer i samhället. Individer som vänsterextrema ser som högerextrema, anhängare av högerpartier eller företrädare för vissa företag och myndigheter, kan vara måltavlor.

En svår miljö att kartlägga

I dagsläget är det inte sannolikt att våldsbejakande vänsterextremister kommer begå terrorattentat i syfte att döda många människor. Istället handlar hotet om våldsamma upplopp och kravaller, trakasserier, otillåten påverkan, kartläggning och olaga hot mot meningsmotståndare, politiker och företagsledare. Miljön är den minsta i antal aktiva individer. Men samtidigt är det en svår miljö att kartlägga och följa eftersom den är decentraliserad. Det finns inga traditionella organisationer med medlemsregister, utan är en miljö där individer organiserar sig i lösa nätverk, tillfälliga kampanjer och projekt. I skrivande stund är det mest välkända och aktiva nätverket Antifascistisk Front (AFA), som ibland också kallas antifa.

Publikationer

Här finns en samling av CVE:s och andra myndigheters publikationer som berör våldsbejakande extremism eller tangerande ämnen.

Våldsbejakande extremism. En sammanfattning

Läs och ladda ner CVE:s broschyr som sammanfattar miljöerna och radikalisering.

Ljus