Slutredovisning av uppdrag

2018-03-29

Slutredovisning till Regeringskansliet av uppdraget att vidta förberedelser inför inrättandet av ett nationellt centrum mot våldsbejakande extremism vid Brå.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21