Stöd och råd

Den 1 april startar centrets rådgivningsfunktion för yrkesverksamma. Om du är orolig för någon kan du vända till Rädda barnens orostelefon.

Orostelefonen och oroschatten

Är du orolig att en anhörig eller någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Du kan ringa 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-21