Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Den våldsbejakande islamistiska miljön. En kunskapsöversikt

CVE har tagit fram kunskapsmaterial om de tre våldsbejakande extremistiska miljöerna i Sverige. Denna publikation utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige samt den transnationella rörelse som den utgör en del av. Kunskapsöversikten publicerades av CVE 2020.

cve