Center mot våldsbejakande extremism (CVE)

2020

Den våldsbejakande islamistiska miljön. En kunskapsöversikt

Denna kunskapsöversikt utgör en sammanställning av forskning och kunskap om den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige samt den transnationella rörelse som den utgör en del av. Rapporten är framtagen av CVE.

Kunskapöversikten är en av de tre kunskapsöversikter om de tre våldsbejakande extremistmiljöer som har producerats av CVE.

cve