Jonas Trolle, chef för CVE

Jonas Trolle, chef för CVE

Seminarium 27 november

Samling mot våldsbejakande extremism

Välkommen till en heldag om hur vi kan förebygga och arbeta mot våldsbejakande extremism. Seminariet riktar sig till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med frågorna. Seminariet är fullsatt men vi kommer att livesända seminariet här på CVE.se.

Obs! Seminariet är fullbokat

Samlad kunskap.
Samordnade insatser.

CVE. Samlad kunskap. Samordnade insatser.


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har inrättats för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Centrets stödtelefon finns för de som i sin yrkesroll möter problem med våldsbejakande extremism. Rädda Barnens orostelefon finns för anhöriga, vänner och bekanta till personer som är på väg att radikaliseras, eller har radikaliserats.


Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290 och finns till för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Här hittar du svaren på ett antal frågor relaterade till centrets uppdrag och verksamhet.

Regeringen tillsatte 2017 en utredning om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Utredaren har nu presenterat betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Center mot våldsbejakande extremism startar sin verksamhet i begränsad omfattning den 1 januari 2018. Under det första kvartalet fortsätter det förberedande arbetet och den 3 april startar centrets rådgivningsfunktion.