Menu
2021terrorfinansering

Stoppade bidrag och höjd skatt hindrar terrorfinansiering

Det är svårt att utreda och bevisa finansiering av terrorism, och endast ett fåtal har dömts de senaste tio åren. I stället spelar andra åtgärder som exempelvis beslut om skattetillägg eller återkrav av bidrag en viktig roll i att förhindra och förebygga misstänkt terrorfinansiering. Det visar en ny rapport från Brå i samarbete med Center mot våldsbejakande extremism och Enheten för forskning om ekonomisk och organiserad brottslighet.