CVE

Forskarkonferens om våldsbejakande extremism

Den 19:e till 21:e september anordnar CVE tillsammans med Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet en forskarkonferens om våldsbejakande extremism. Nordic Conference on Violent Extremism tar upp olika former av våldsbejakande extremism. Exempel på teman: incels, våld mot politiker, kvinnor och terrorism, högerextremism, islamistisk extremism och ensamagerande gärningspersoner.