Menu

Informationsdelning mellan polis och socialtjänst i samverkan mot terrorism

Tisdag 19 januari 10.00-11.30. I webbinariet berättar vi om nya sekretessbrytande bestämmelser som trädde i kraft i augusti 2020 som främst syftar till ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst.