Jonas Trolle, chef för CVE

Jonas Trolle, chef för CVE

Seminarium

Samling mot våldsbejakande extremism

Den 27 november höll CVE ett heldagsseminarium om hur vi kan förebygga och arbeta mot våldsbejakande extremism –med många intressanta och spännande föreläsningar. Här kan du se hela seminariet i efterhand.

Samlad kunskap.
Samordnade insatser.

CVE. Samlad kunskap. Samordnade insatser.


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har inrättats för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Centrets stödtelefon finns för de som i sin yrkesroll möter problem med våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion nås på 08-527 44 290 och finns till för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Här hittar du svaren på ett antal frågor relaterade till centrets uppdrag och verksamhet.

Regeringen tillsatte 2017 en utredning om informationsutbyte vid samverkan mot terrorism. Utredaren har nu presenterat betänkandet Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism.

Center mot våldsbejakande extremism startar sin verksamhet i begränsad omfattning den 1 januari 2018. Under det första kvartalet fortsätter det förberedande arbetet och den 3 april startar centrets rådgivningsfunktion.