Anna Lekwall.

uppstart

Den 1 januari 2018 startade det nya centret som ska från i huvudsak kriminalpolitiska utgångspunkter stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Centret kommer att utveckla det kunskapsbaserade och sektorsövergripande arbetet på nationell, regional och lokal nivå.

Samlad kunskap.
Samordnade insatser.

Publik på ett seminarium.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har inrättats för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Centrets stöd- och rådgivningfunktion för yrkesverksamma startar den 1 april. Rädda Barnens Orostelefon 020-100 200 och Oroschatten finns idag till för dig som är orolig för någon som dras till en våldsam ideologi eller rörelse.

Här hittar du svaren på ett antal frågor relaterade till centrets uppdrag och verksamhet.

Center mot våldsbejakande extremism startar sin verksamhet i begränsad omfattning den 1 januari 2018. Under det första kvartalet fortsätter det förberedande arbetet och den 1 april startar centrets rådgivningsfunktion.