Erik Wennerström och Anna Lekwall.

NYHET

Den 1 januari inrättades Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådet. 28 mars slutredovisades förberedelserna till regeringen. Därmed startar centrets förebyggande arbete för att samla och dela kunskap, nationellt som lokalt. Den 3 april öppnade också en stödfunktion för yrkesverksamma i frågan.

Samlad kunskap.
Samordnade insatser.

CVE. Samlad kunskap. Samordnade insatser.


Center mot våldsbejakande extremism (CVE) har inrättats för att förstärka och få mer långsiktighet i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Centrets stödfunktion är nu igång på 08-527 44 290 och finns till för yrkesverksamma som behöver stöd i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

Här hittar du svaren på ett antal frågor relaterade till centrets uppdrag och verksamhet.

Center mot våldsbejakande extremism startar sin verksamhet i begränsad omfattning den 1 januari 2018. Under det första kvartalet fortsätter det förberedande arbetet och den 3 april startar centrets rådgivningsfunktion.