Samlad kunskap.

Samordnade insatser.

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) ska stärka det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism i Sverige, och ytterst förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism. Verksamheten vänder sig till dig som:

Nationell och internationell lägesbild

Ahn-Za Hagström, chefsanalytiker, Säkerhetspolisen presenterar en nationell och internationell lägesbild. Inspelat i samband med konferensen Samling mot våldsbejakande extremism 2019.

Snacka om extremism – CVE:s podd

I den här podden samtalar Jonas Trolle, chef för CVE och Reena Devgun, kammaråklagare vid Åklagarmyndigheten, riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet. Samtalet handlar om arbetet med att lagföra dem som har begått brott mot krigets lagar, brott mot mänskligheten eller gjort sig skyldig till folkmord.

Hantering av återvändare

Bild

De senaste veckorna har frågor uppkommit om Sveriges hantering av personer som har återvänt eller kan komma att återvända efter att ha stridit för IS eller andra våldsbejakande islamistiska grupperingar i Syrien och Irak. CVE erbjuder stöd till de kommuner och lokala aktörer som behöver det gällande återvändare.