Şiddet içeren aşırılığa karşı merkez

Şiddet içeren aşırılığa karşı merkez (Centrum mot våldsbejakande extremism - CVE), temel olarak ceza politikalarını esas alan çıkış noktalarından hareket eder.

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde bilgi ve koordinasyon yoluyla şiddet içeren aşırılığa karşı önleyici çalışmaları güçlendiriyor ve geliştiriyoruz. Yerel aktörlere ihtiyaca dayalı destek ve eğitim sağlıyor, önleyici çalışmalarda daha yüksek düzeyde verimlilik ve koordinasyon oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. Faaliyetin nihai amacı ideolojik motivasyona dayalı suç ve terörizmi önlemektir.

İlişki (Kontak)

Posta adresi: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet

Box 1386 111 93 Stockholm.

Ziyaret adresi: Tegnérgatan 23, 2. kat

Telefon: +46 8 527 44 200

E-posta: info@cve.se

www.cve.se

Şiddet içeren aşırılık nedir?

İsveç'te belli bir görüşte olmak, düşünmek ve istediğini söylemek anayasal bir haktır. Demokratik kural ve kaidelere uyulduğu ve başkasının hakları kısıtlanmadığı sürece düşünce, örgütlenme ve din özgürlüğüne sahibiz.

Şiddet içeren aşırılık yanlısı aktör ve ideolojiler, temel demokratik değerleri kabul etmezler. Bu tür ideolojilerde, başkalarının anayasal haklarını kullanma hakkının ihlali meşrulaştırılır veya teşvik edilir. Bu, siyasi hedeflerine ulaşmak için şiddeti veya diğer suç biçimlerini kullanmak, teşvik etmek veya haklı çıkarmakla da ilgili olabilir. Ancak şiddet içeren aşırılık yanlılarının, her zaman fiziksel şiddete başvurmadıklarını belirtmekle birlikte yasa dışı tehdit veya etkileme gibi psikolojik şiddet eylemlerine de girişebilirler.

Şiddet içeren aşırılık yanlıları, ideolojik motivasyonla işlenen suçlara bulaşır, bunları teşvik eder veya başka bir şekilde haklı çıkarırlar. Şiddet içeren aşırı görüşlere sahip olmak yasak değildir. Bununla birlikte, ideolojiden yola çıkarak şiddete veya başka suç eylemlerine başvurmak yasaktır.

Bir suçun kurbanı mısınız?

Bir suçun kurbanı olduğunuz takdirde, bunu mümkün olan en kısa sürede bildirmeniz gerekir. Suçun işlendiği bölge karakolu bunu soruşturmaktan sorumludur.

Acil çağrılar

Suç devam ediyorsa: 112'yi arayın! Aksi takdirde: 114 14'ü arayın veya en yakın karakola haber verin.