Center mot våldsbejakande extremism (Väkivallan ekstremismiä vastustava sentteri)

Center mot våldsbejakande extremism (CVE) on pääasiassa töissä kriminaalipuliittisila lähtökohila. Met vahvistama ja kehitämä ehkäisevää työtä väkivallan eistävää ekstremismiä vasthaan levittämällä tietoja ja koordineeramalla kansalisela, rekiunaalisela ja paikalisela tasoila. Met annama tarpheitten mukhaan sovitettua tukea ja koulutusta paikalisile aktöörile ja vaikutama ette lua korkeaman tuen ja koulutuksen paikalisile aktöörile ja vaikutama kans ette lua korkeaman tehokhaisuuven ja koordineerinkin ehkäisevissä insatsissa. Loppujen lopuks toiminta pyrkii ehkäisemhään rikolisuutta ja terrorismiä jolla on ideolooginen tausta.

Kontakti

Posti: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet

Box 1386

111 93 Stockholm.

Vierailu: Tegnérgatan 23, kerros 2.

Telefooni: +46 8 527 44 200

E-posti: info@cve.se

www.cve.se External link.

Mikäs on väkivaltaa eistävä ekstremismi?

Ruottissa on peruslain oikeus ette pittää, ajatella ja sanoa mitä met haluama. Meilä on mielipie-, organisasjuuni- ja uskontovaphaus niin pitkhään kun demokratian pelisääntöjä nouvatethaan ja ettei rajota kenheen muun oikeutta.

Väkivaltaa eistävät ekstremistiset aktöörit ja ideologiat ei hyväksy perustavia demokraattisia arvoja. Näitten ideologioitten mukhaan oikeutethaan ja kehotethaan ette loukata muitten oikeuksia harjottaa peruslaissa suojattuja oikeuksia. Se saattaa koskea ette käyttää, kehottaa eli oikeuttaa väkivaltaa eli muuta rikolista toimintaa, jolla saavutethaan puliittisia tavotheita. Kannattee kuitekki mainita ette väkivaltaa eistävät ekstremistit ei aina ota käythöön fyysistä väkivaltaa. Net saattavat kans harjotella ja eistää psykolookista väkivaltaa kun laitonta uhkaa eli kielettyä vaikutusta.

Ekstremistit jokka eistävät väkivaltaa kehottavat eli muula tavala oikeuttavat ideologihaan perustavaa rikolisuutta. Se ei ole kieletty ette väittää väkivaltaa kantavia ekstremistisiä mielipitheitä. Mutta se on kieletty ette alkaa käythään väkivaltaa eli muita rikolisia toimenpitheitä jossa on se ideologia lähtökohtana.

Oletko sie rikoksen uhri?

Jos sie olet kokenu rikosta sie piät ilmottaa sen niin hoppua kun maholista. Poliisi siinä rekiuunissa missä rikos tehtiin on vastuussa.

Hätäpuhelu

Jos rikos on käynissä: soita 112! Muuten: soita 114 14 eli ilmota lähhiimphään poliisiasemhaan.