Centar za borbu protiv nasilnog ekstremizma

Rad Centra za borbu protiv nasilnog ekstremizma (CVE) se uglavnom temelji na kriminalnopolitičkim polazištima. Jačamo i razvijamo preventivni rad protiv nasilnog ekstremizma kroz znanje i koordinaciju na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Lokalnim akterima pružamo podršku i obrazovanje temeljeno na potrebama i doprinosimo stvaranju višeg stupnja učinkovitosti i usklađenosti preventivnih mjera. Krajnja svrha djelatnosti je spriječiti ideološki motivirani kriminal i terorizam.

Kontakt

Pošta: Centar za borbu protiv nasilnog ekstremizma (Center mot våldsbejakande extremism) / Vijeće za prevenciju kriminala (Brottsförebyggande rådet)

Box 1386

111 93 Stockholm.

Posjete: Tegnérgatan 23, 2. kat.

Telefon: +46 8 527 44 200

Mejl: info@cve.se

www.cve.se

Što je nasilni ekstremizam?

U Švedskoj je ustavnim pravom propisana sloboda mišljenja, izražavanja misli i govora. Imamo slobodu mišljenja, organiziranja i vjere sve dok se poštuju demokratska pravila igre i ne ograničavaju tuđa prava.

Nasilni ekstremistički akteri i ideologije ne prihvaćaju osnovne demokratske vrijednosti. Te ideologije, opravdavaju ili potiču kršenje prava drugih da ostvaruju svoja ustavna prava. Može se raditi o korištenju, poticanju ili opravdavanju nasilja ili drugih oblika kriminala radi postizanja svojih političkih ciljeva. Međutim, valja istaknuti da nasilni ekstremisti ne primjenjuju uvijek fizičko nasilje. Oni se također mogu baviti djelima psihičkog nasilja kao što su nezakonite prijetnje ili nedozvoljeni uticaj.

Nasilni ekstremisti sudjeluju u, potiču ili na drugi način opravdavaju ideološki motiviran kriminal. Nije zabranjeno imati nasilne ekstremističke stavove. Međutim, nije dozvoljeno pribjegavati nasilju ili drugim kriminalnim radnjama da bi se djelovalo ideologijom kao polaznom točkom.

Jeste li žrtva zločina?

Ako ste bili izloženi krivičnom djelu, trebate to prijaviti što je prije moguće. Nadležna je policija u području gdje je krivično djelo počinjeno.

Hitni pozivi

Ako je krivično djelo u toku: nazovite 112! Inače: nazovite 114 14 ili obavijestite najbližu policijsku stanicu.