Väkivaltaisen äärimmäisyyden ehkäisykeskus (CVE)

Väkivaltaisen äärimmäisyyden ehkäisykeskus (Center mot våldsbejakande extremism, CVE) työskentelee etupäässä rikospoliittisista lähtökohdista. Me vahvistamme ja kehitämme ehkäisevää työtä väkivaltaista äärimmäisyyttä vastaan, ottamalla esiin tietoa ja käyttämällä koordinointia kansallisella sekä seutu- ja paikallisella tasolla. Me tarjoamme tarpeisiin sopeutettua tukea ja koulutusta paikallisille toimijoille, ja myötävaikutamme suurempaan tehokkuteen ja yhteensovitukseen ehkäisevässä työssä. Toimintamme korkeimpana määränpäänä on ideologisesti perustellun rikollisuuden ja väkivallan ehkäisy.

Yhteystiedot

Posti: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet

Box 1386

111 93 Stockholm.

Käyntiosoite: Tegnérgatan 23, plan 2.

Puhelin: +46 8 527 44 200

E-posti: info@cve.se

www.cve.se Linkki toiselle sivustolle.

Mitä on väkivaltainen äärimmäisyys?

Ruotsissa on voimassa perustuslaissa säädetty oikeus ajatella ja sanoa mitä tahdomme. Meillä on mielipiteen-, järjestymis- ja uskonnonvapaus siinä määrin kuin demokraattisia perussääntöja seurataan ja kuin toisten oikeuksia ei rajoiteta.

Väkivaltaiset ääriliikkeet ja -ideologiat eivät hyväksy perustavanlaatuisia demokraattisia arvoja. Näitten ideologioitten puitteissa oikeutetaan ja kannustetaan muitten ihmisien perustuslaillisten oikeuksien rikkomista. Tässä voi olla kyseessä että käytetään, kannustetaan tai oikeutetaan väkivaltaa tai muuta rikollisuutta poliittisten määränpäitten täyttämistä varten. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvä tähdentää että väkivaltaisen äärimmäisyyden kannattajat eivät aina harjoita fyysistä väkivaltaa. He voivat myöskin omistautua psykologisiin väkivallantekoihin niin kuin uhkauksiin tai luvattomaan vaikutukseen.

Väkivaltaisen äärimmäisyyden kannattajat harjoittavat, kehottavat tai oikeuttavat muilla tavoin ideologisesti perusteltua rikollisuutta. Väkivaltaiset äärimmäismielipiteet eivät ole kiellettyjä. Sitä vastoin ei ole sallittua että väkivaltaa tai muuta rikollisuutta harjoitetaan ideologisten lähtokohtien perustalla.

Oletko rikosuhri?

Jos olet ollut rikollisuuden kohde, pitäisi sinun ilmoittaa se niin pian kuin mahdollista. Poliisi on vastuussa tästä sillä seudulla jossa rikollisuus tapahtui.

Hätäpuhelu

Jos rikollisuus on meneillään, soita numeroon 112! Muussa tapauksessa, soita numeroon 114 14, tai lähetä tiedotus lähimmälle poliisiasemalle.