Centrum Przeciwdziałania Brutalnemu Ekstremizmowi

Centrum Przeciwdziałania Brutalnemu Ekstremizmowi [szw. Center mot våldsbejakande extremism] (CVE) działa w zasadzie w oparciu o przesłanki związane z polityką karną. Wzmacniamy i rozwijamy działania polegające na przeciwdziałaniu brutalnemu ekstremizmowi poprzez wiedzę i koordynację na płaszczyźnie krajowej, regionalnej i lokalnej. Zapewniamy dostosowane do potrzeb wsparcie i szkolenie podmiotom lokalnym i przyczyniamy się do zwiększenia efektywności i koordynacji działań zapobiegawczych. Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapobieganie przestępczości motywowanej ideologicznie i terroryzmowi.

Kontakt

Adres pocztowy: Center mot våldsbejakande extremism/Brottsförebyggande rådet

Box 1386

111 93 Sztokholm.

Adres siedziby: Tegnérgatan 23, kondygnacja 2.

Telefon: +46 8 527 44 200

E-mail: info@cve.se

www.cve.se

Co to jest brutalny ekstremizm?

W Szwecji zgodnie z konstytucyjnie zagwarantowanym prawem obywatele mają prawo sądzić, myśleć i mówić to, co chcą. Mamy prawo do wolności słowa, prawo organizowania się i prawo do wolności religijnej w takim zakresie, w jakim przestrzegane są demokratyczne reguły gry i w jakim prawa te nie ograniczają praw innych osób.

Podmioty i ideologie promujące brutalny ekstremizm nie uznają podstawowych demokratycznych wartości. W oparciu o te ideologie usprawiedliwia się i zachęca do ograniczania praw innych osób do swobodnego korzystania z praw zagwarantowanych konstytucją. Wyraża się to w stosowaniu, zachęcaniu do lub usprawiedliwianiu przemocy lub innych form przestępstw w celu osiągnięcia swoich celów politycznych. Warto jednak zaznaczyć, że brutalni ekstremiści nie zawsze stosują przemoc fizyczną. Mogą oni również stosować psychologiczne działania przemocowe, takie jak groźba i niedozwolone wywieranie wpływu.

Brutalni ekstremiści podejmują, zachęcają do lub w inny sposób usprawiedliwiają działania przestępcze motywowane ideologicznie. Posiadanie brutalnie ekstremistycznych poglądów nie jest zabronione. Niedozwolone jest natomiast stosowanie przemocy lub innych działań przestępczych w celu działaniu w oparciu o ideologię.

Jesteś ofiarą przestępstwa?

Jeśli zostałeś narażony na przestępstwo, powinieneś zgłosić to tak szybko, jak jest to możliwe. Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie zgłoszenia jest policja w regionie, w którym przestępstwo zostało popełnione.

Zgłoszenia alarmowe

Jeśli przestępstwo jest w toku: zadzwoń pod numer 112! W innym wypadku: zadzwoń pod numer 114 14 lub zawiadom najbliższą jednostkę policji.